εκπόνηση και κριτική επιστημονικής εργασίας

Συγγραφέας: Αλέξανδρος Κακαβούλης, Εκδότης: Αλέξανδρος Κακαβούλης, Έτος πρώτης έκδοσης: 2006

εκπόνηση και κριτική επιστημονικής εργασίας

Η εκπόνηση και η κριτική επιστημονικών εργασιών αποτελεί ουσιαστική διαδικασία των σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Μέσο ισχυρό άσκησης και ελέγχου της επιστημονικής συγκρότησης φοιτητών και καθηγητών.Μοχλός κατάκτησης και παραγωγής νέας γνώσης. Βασικό κριτήριο επιλογής και εξέλιξης στον επιστημονικό, τον επαγγελματικό και τον ακαδημαϊκό χώρο.

Η σύντομη αυτή μελέτη αναφέρεται στις βασικές έννοιες της επιστήμης, στην εκπόνηση και κριτική επιστημονικής εργασίας, καθώς και στα κριτήρια αξιολόγησης της συνθετικής μελέτης, τς εμπειρικής έρευνας και της διδακτορικής διατριβής. Καλεί σε μια διπλή ανάγνωση από κριτές και κρινόμενους. Σε μια εξοικείωση με την εκπόνηση επιστημονικού έργου και σε μια μεταγνωστική θεώρηση της ποιότητας και του επιπέδου κριτικής του έργου αυτού.

Το βιβλίο εντάσσεται στη νέα σειρά εργασιών που εκδίκονται στα πλαίσια του Επιστημονικού Σεμιναρίου Ψυχολογίας και Αγωγής και απευθύνεται σε φοιτητές και νέους επιστήμονες

Βρίσκεται σε: Επιστήμη