Μαθήματα Capoeira “Η μάχη των χορευτών και ο χορός των πολεμιστών” στην Ξενοπούλειο Παιδική Βιβλιοθήκη, κάθε Τετάρτη, ώρα 18:00 – 19:00.

Για παιδιά από 5 ετών, με τον Σ. Πλέσσα, με προεγγραφή (περιορισμένος αριθμός).

Επειδή οι θέσεις στη δράση αυτή είναι περιορισμένες, χρειάζεται η προεγγραφή* σας στο τηλ. της βιβλιοθήκης 26950 45078

* Η προεγγραφή σημαίνει να τηλεφωνήσετε για την θέση σας στη δράση και αν σε περίπτωση δεν συμμετάσχετε να την ακυρώσετε έγκαιρα για να μπορέσει να έρθει κάποιος άλλος.