Κυριακή 13 Αυγούστου 2017 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας