Η Ιακωβάτειος Βιβλιοθήκη παρουσιαζει το δίτομο έργο «Σύμμικτα Παλικής» στις 18 & 19 Αυγούστου 2019 στις 21:00 στο Μουσείο Ληξουρίου.