Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας  ενημερώνει το κοινό της για το θερινό εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της από τις 16/05/2019 έως τις 15/09/2019: